Monitor.ba

Archive - rujan 2022

DOVA ZA OTKLANJANJE BRIGE I TUGE

Dova glasi: Lā ilāhe illallāhul-‘azīmul-ĥalīm. Lā ilāhe illallāhu rabbul-‘aršil-‘azīm. Lā ilāhe illallāhu rabbus-semāvāti ve rabbul-erdi rabbul-‘aršil-kerīm. “Nema boga osim Allaha, Velikoga i Blagoga. Nema boga osim...

DOVA ZA ŽELJU (MURAD)

Bismilahi-r-Rahmani-r-Rahim Hvala Ti Allahu,na svim Tvojim davanjima! Ti Si onaj koji ispunjava zelje,dajes srecu i primas molbe kome hoces.Gospodaru svih svjetova,smiluj se Muhammedu a.s. njegovom rodu i ashabima!Ti Si...

DOVA ZA UMRLE

Uzvišeni Allah je rekao: „A oni koji dolaze nakon njih govore: ‘Gospodaru naš, oprosti nama i našoj braći koja su nas pretekla u imanu i ne dozvoli da se u našim srcima nađe zlobe prema onima koji vjeruju! Gospodaru...

DOVA ZA SEHUR

Dova za sehur glasi: ”Nevejtu en esume gaden feridaten min šehri ramadane lillahi teala.” Što znači:”Odlučih, u ime Allaha, da postim ovaj dan mjeseca ramazana.” Onaj ko ovaj nijet ne izgori, to ne kvari post. Važno je...

DOVA ZA LJUBAVNE PROBLEME

Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko stupi u brak sačuvao je pola vjere, pa neka se trudi da sačuva i drugu polovinu.” Prirodno je da je naklonost između muškarca i žene jedan od zakona postojećeg svijeta koji je Uzvišeni...

Dova za lejletul kadr

Aiša, r.a, je upitala je Allahovog Poslanika,a.s.: “Kada bih znala da je Lejletul-kadr, koju bih dovu upućivala Allahu u toj noći?” Poslanik odgovori: ‘Reci: ‘Allahumme inneke afuvvun, tuhibbu-l-afve...

Dova za posao

“Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici.“ (Et-Tevba, 105) Pronalazak posla i obezbjeđenja ostalih materijalnih pretpostavki za dostojan život povezan je sa potrebom stručnog...

Dova za ozdravljenje

Dova za ozdravljenje pomaže samo ako se istinski posvetite njenom učenju i zaželite oporavak bolesnoj osobi iz dubine vaše duše. Ova dova se uči kada želimo da pomognemo bliskoj osobi u ozdravljenju, nju bi svaki...

DOVA ZA LJUBAV

Ljudi udaljeni od Allahove vjere, svoje potrebe kao i otklanjanje određenih poteškoća žele ostvariti učenjem neke dove koju im je neko napisao, a u svom životu ne mare za Allahovim propisima. Takvi neće ostvariti sreću...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.