Monitor.ba

Dova koja se uči u borbi, te pri odlasku na hadž ili umru…

Lā ilāhe illallāhu vaĥdehū lā šerīke leh. Lehul-mulku ve lehul-ĥamdu ve huve ‘alā kulli šej-in кadīr. Ājibūne tāibūne sādžidūne li-rabbinā ĥāmidūne sadeкallahu v‘adeh ve nesare ‘abdeh ve hezemel-aĥzābe vaĥdeh.” (3 X)

„Nema boga osim Allaha, Jedan je On i nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i hvala i On sve može. Gospodaru našem se vraćamo, Njemu se kajemo i zahvalni Mu sedždu činimo. Allah obistinjuje svoje obećanje, pomaže Svoga roba i sam sve vojske pobjeđuje.” (uči se tri puta )

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.