Monitor.ba

Dova za jačanje ljubavi prema Allahu dž.š.

Dova glasi:

Allāhumme innī es-eluke ĥubbeke ve ĥubbe men juĥibbuke vel-‘amelel-lezī jubelligunī ĥubbek. Allāhumme-dž‘al ĥubbeke eĥabbe ilejje min nefsī ve ehlī ve minel-māil-bārid.

“Gospodaru moj, molim Te za Tvoju ljubav, za ljubav onoga ko Tebe voli i za svako djelo koje će me dovesti do Tvoje ljubavi. Gospodaru moj, neka mi Tvoja ljubav bude draža od mene samog, moje porodice i vode hladne.”

Allāhumme-rzuкnī ĥubbeke ve ĥubbe men jenfe‘unī ĥubbuhū ‘indeke. Allāhumme mā rezaкtenī mimmā uĥibbu fedž‘alhu кuvveten lī fīmā tuĥibbu. Allāhumme ve mā zevejte ‘annī mimmā uĥibbu fedž‘alhu lī кuvveten fīmā tuĥibbu.

“Allahu moj, podari mi ljubav prema Tebi i ljubav prema onome čija će mi ljubav koristiti kod Tebe. Bože moj, sve ono što Si mi dao od onoga što volim, učini mi ga potporom za ono što Ti voliš. Bože moj, sve ono što Si mi, od onoga što mi je drago, uskratio učini mi ga podrškom za ono što je Tebi drago.”

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.