Monitor.ba

Dova za jačanje vjere i lijepog ponašanja

Dova glasi:

Allāhumme innī es-elukes-sebāte fil-emri ve es-eluke ‘azīmeter-rušdi ve es-eluke šukre ni‘metike ve ĥusne ‘ibādetike ve es-eluke lisānen sādiкan ve кalben selīmen ve e‘ūzu bike min šerri mā t‘alemu ve es-eluke min ħajri mā ta‘lemu ve estagfiruke mimmā ta‘lemu inneke ente ‘allāmul-gujūb.

“Allahu moj, molim Te za postojanost u vjeri, za jaku vjeru u dobru, za zahvalnost na Tvojim blagodatima, za lijepo činjenje ‘ibadeta Tebi. Molim Te za iskren jezik i zdravo srce. Utječem Ti se od zla onoga što Ti znaš i molim Te za dobro onoga što Ti znaš. Tražim oprosta za ono što Ti znaš jer Ti, doista, poznaješ sve tajne.”

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.