Monitor.ba
book quran open pages open book 1283468

Dova za zdravlje

Ova dova pomaže samo ako se istinski posvetite njenom učenju i iskreno zaželite oporavak bolesnoj osobi, iz dubine vaše duše. Ona se uči kada želimo pomoći nekoj bolesnoj osobi. Pronašli smo najvažnije dove za zdravlje iz Kur’an-a, koje su preporučene da se uče za vrijeme bolesti.

Dova sa prevodom:

La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin

Nema boga osim Allaha, Slavljen si, ja sam se, zaista, ogriješio prema sebi (poslije ove proučene Junusove dove se prima dova)

Es’elullahe-l-azim Rabbe-l-Arši-l-azimi en ješfijeke

Molim Uzvišenog Allah, Gospodara Prijestolja velikog, da ti da zdravlje

Bismillahi erkike vallahu jušfike min kulli dain

U ime Allaha te liječim, Allah će ti lijek dati od svake bolesti koja te zadesi

Izhebil-be’se rabbe nnasi išfi ente šafi la šifae illa šifauke šifaen la jugadiru sekamen.

Gospodaru ljudi, otkloni bolest i izliječi, ti si liječnik, nema lijeka koji će otkloniti bolest osim tvoga lijeka

Allahumme rabben-nas, ezhibil be’s vešfi, enteš-Šafi la šifa’e illa šifa’uke, šifa’en la jugadiru sekamen

Allahu moj, Gospodaru ljudi, otkloni bol i izliječi, ti si Onaj Koji liječi, nema drugog lijeka osim Tvoga, izliječi lijekom koji ne napušta bol.

Imsehil-base Rabben-nasi bijedike šifaun la kašife lehu illa Ent

Izbriši bol, Gospodaru svih ljudi, u Tvojoj je ruci lijek, jedino Ti možeš bolest otkloniti.

Allahumešfi IME OSOBE (Ovdje navedete ime osobe)

Allahu moj, izliječi IME OSOBE (Ovdje navedete ime osobe)

Allahu moj, izliječi je (ili izliječi ga) (Staviti svoju ruku na čelo bolesnika, zatim potrati njegova prsa)

La be’se, tahurun inšaAllah.

Ne bilo opasno. Allah ti ovim grijehe očistio, ako Allah da

Keffaretun ve tahurun.

Otkup i čišćenje. Bolest ti bila otkup za grijehe i uzrok da budeš očišćen od istih

Allahummešfi ‘abdeke jenkeu leke ‘aduvven ev jemši leke ila salatin

Allahu moj izliječi Svog roba, koji je kost u grlu tvojih neprijatelja i koji, u ime Tebe, ide na namaz.

Bismillahi erkike vallahu ješfike min kulli šej’in ju’zike, min kulli nefsin ev ‘ajnin hasid. Allahu ješfike, bismillahi erkik

U ime Allaha te liječim od svega što ti neprijatnost pričinjava, od zavisti svakog zavidnika i svakog urokljivca! U ime Allaha te liječim!

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.