Monitor.ba
prayer muslim religion hira nur 4753957

Dove pred spavanje

Allāhumme rabbes-semāvātis-seb‘i ve rabbel-‘aršil-‘azīm. Rabbenā ve rabbe kulli šej-in munzilet-tevrāti vel-indžīli vel-kur’ān. Fāliкal-ĥabbi ven-nevā. E‘ūzu bike min šerri kulli šej-in ente āħizun bināsijetihi. Entel-evvelu fe lejse кableke šej-un ve entel-āħiru fe lejse b‘adeke šej-un ve entez-zāhiru fe lejse fevкake šej-un ve entel-bātinu fe lejse dūneke šej-un iкdi ‘annid-dejne ve agninī minel-faкr.

“Allahu moj, Gospodaru sedam Nebesa i Gospodaru arša veličanstvenoga! Gospodaru naš i Gospodaru svega, Ti Koji si objavio Tevrat, Indžil i Kur’an, Koji daješ da se sjemenje i košpice raspuknu! Utječem Ti se od zla svega onoga zbog čega Ti kažnjavaš. Ti si Prvi i prije Tebe ništa nije bilo, Ti si Posljednji i poslije Tebe ništa nema, Ti si Vidljivi i nema ništa iznad Tebe, Ti si Nevidljivi i ispod Tebe nema ništa! Oslobodi me duga i zaštiti od siromaštva!”

Bismike rabbi ved‘atu dženbī ve bike erfe‘uhū in emsekte nefsī ferĥamhā ve in erseltehā faĥfazhā bimā tuĥfizu bihī ‘ibādekes-sālihīn.

“Gospodaru moj, u Tvoje ime liježem i ustajem. Ako mi dušu uzmeš, smiluj joj se, a ako me poživiš, sačuvaj me onim čime čuvaš svoje dobre robove.”

Allāhumme eslemtu nefsī ilejke ve vedždžehtu vedžhije ilejke ve fevvadtu emrī ilejke ve eldže’tu zahrī ilejke ragbeten ve rehbeten ilejke lā muldži’e ve lā mundži’e minke illā ilejke. Āmentu bikitābikel-lezī enzelte ve nebijjikel-lezī erselte.

“Gospodaru moj, Tebi se predajem, Tebi se okrećem, Tebi se prepuštam i na Tebe se oslanjam nadajući se Tvojoj nagradi i strahujući od Tvoje kazne. Utočište i spas od Tebe je samo kod Tebe. Vjerujem u Knjigu koju si objavio i u Poslanika kojeg si poslao.”

Allāhumme leke eslemtu ve bike āmentu ve ‘alejke tevekkeltu ve ilejke enebtu ve bike ħāsamtu ve ilejke hākemtu. Fagfir lī mā кaddemtu ve mā eħartu ve mā esrertu ve mā e‘alentu entel-muкaddimu ve entel-mueħħiru. Lā ilāhe illā ente ve lā ĥavle ve lā кuvvete illā billāh.

“Allahu moj, Tebi se predajem, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam, Tebi se obraćam, Tobom se suprotstavljam svojim neprijateljima i Tebe uzimam za presuditelja. Oprosti mi što sam god ikada učinio, što sam tajno i što sam javno uradio. Ti si onaj Koji određuješ da se nešto prije dogodi ili da se odgodi, nema boga osim Tebe i nema moći ni snage osim kod Allaha.”

Piše: Eldin Junuzović

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.