Monitor.ba
Islamic Cairo-Gate Pattern, Al-Ghouri Mosque/Mausoleum

Dove za uputu

Allāhumme musarrifel-кulūbi sarrif kulūbenā ‘alā tā‘atike.

“Allahu moj, Ti okrećeš srca kako Ti hoćeš, okreni naša srca da Ti budu pokorna!”

Jā muкallibel-кulūbi sebbit кalbī ‘alā dīnik.

“O Ti Koji preokrećeš srca, učvrsti moje srce u Tvojoj vjeri.”

Allāhumme innī e‘ūzu bike mineš-šiкāкi ven-nifāкi ve sū-il-aħlāк.

„Allahu moj, utječem Ti se od nesloge, licemjerstva i ružnog ponašanja.“

Piše: Eldin Junuzović

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.