Monitor.ba

Dove za zaštitu od džehennema

Allāhumme innī asbaĥtu ušhiduke ve ušhidu ĥamelete aršike ve melāiketeke ve džemī‘a ħalкike bi enneke entellāhu lā ilāhe illā ente vaĥdeke lā šerīke leke ve enne muĥammeden ‘abduke ve resūluk.

„Allahu moj, osvanuo sam uzimajući za svjedoka Tebe, i uzimam za svjedoke nosioce Tvoga arša, Tvoje meleke i sva Tvoja stvorenja da si Ti Allah, da nema boga osim Tebe, da si Jedan i nemaš sudruga i da je Muhammed Tvoj rob i Tvoj poslanik.“

Allāhumme innī e‘ūzu bike min fitnetin-nāri ve ‘azābin-nāri ve min šerril-ginā vel-faкr.

„Allahu moj, utječem Ti se od kušnje vatre, džehennemske kazne i od zla imućnosti i siromaštva.“

Allāhumme’ džirnī minen-nār. (7 puta)

„Allahu moj, zaštiti me od vatre džehennemske!“

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.