Monitor.ba

Kako klanjati sabah namaz…?

Sabah-namaz ima četiri rekata i to dva rekata sunneta i dva rekata farza.

Sabahski sunnet zanijjeti se na arapskom jeziku ovako: 

Nevejtu en usallije lillāhi te `ālā salāte sunneti-l fedžri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber.

Prevod:  Odlučih da klanjam sunnet sabahskog namaza u ime Boga, Allāhu ekber.

Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, eūza, bismilla, Fatiha i sura.

Zatim, izgovarajući Allāhu ekber, pognemo se na rukū´ na kojem tri puta učimo: Subhāne Rabbije-l-azim!

Potom se sa rukū`a vraćamo na kratko stajanje i izgovaramo: Semi`allāhu li-men hamideh! Na kratkom stajanju izgovaramo: Rabbenā leke-l-hamd!

Sa kratkog stajanja, izgovarajući Allāhu ekber, spuštamo se na prvu sedždu, gdje izgovaramo tri puta: Subhāne Rabbije-l-e`alā!

Sa prve sedžde izgovarajudi Allāhu ekber, vraćamo se na kratko sjedenje gdje zastanemo samo trenutak, a zatim izgovarajući Allāhu ekber idemo na drugu sedždu na kojoj izgovaramo isto kao i na prvoj, Subhāne Rabbije-l-e`alā, tri puta.

Sa druge sedžde, izgovarajući Allāhu ekber, dižemo se na drugi rekat.

Na stajanju drugog rekata učimo: Bismillu, Fatihu i sūru, a potom obavimo rukū‘, i dvije sedžde, kao i poslije stajanja na prvom rekatu.

Sa druge sedžde drugog rekata, izgovarajući Allāhu ekber dižemo se i sjednemo, pa učimo Et-tehijjāt, salavāte, dovu te predamo selam. Nakon predaje selama kod sunneta pristupa se klanjanju sabahskog farza.*

*Po predaji selama kod sunneta: sabahskog, podnevskog, ikindijskog i jacijskog namaza lijepo je i uobičajeno proučiti sure Ihlas 3 (tri) puta a zatim: Subhāne Rabbike Rahbi-l-‚izeti ‚ammā jesifün ve selāmun ‚ale-l-murselin ve-l-hamdu lillahi Rabbi-l-‚ālemin. (Hvaljen je i dostojanstven Tvoj Gospodar i daleko je od onoga kako ga oni opisuju (i predstavljaju). (El-Fatiha).

Nijet za sabahski farz: Nevejtu en usallijje lillāhi te’āla salāte fardi-l fedžri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. 

Sabahski farz klanja se kao i sunnet, samo je razlika u nijjetu.

Muškarci će prije nijjeta proučiti ikamet.

Sabahski namaz, kao i svi ostali namazi, završava se posljednjim selamom, ali se preporučuje da poslije svakog namaza proučimo zikr i namasku dovu, jer ćemo za to biti posebno nagrađeni. Onaj ko nije naučio zikr i namasku dovu završiće namaz učenjem El-Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha, što smo i ranije spomenuli, može zamijeniti svaku dovu.

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.