Monitor.ba

RAMAZANSKE DOVE

Elĥamdulillāhi rabbil-‘ālemīn. Vessalātu vesselāmu ‘alā resūlillāh…
● Allahu, Tebi pripada svaka hvala. Stvorio si nas, opskrbio i učinio muslimanima. Slavljen si Allahu, a mi Ti griješimo pored blagodati koje si nam dao, neposlušni smo Ti pored Tvoje moći i veličine.

● Allahu, ako nam Ti ne oprostiš, ko će nam oprostiti?! Ako nam se Ti ne smiluješ, ko će nam se smilovati?!

● Allahu, mi nemamo drugog boga osim Tebe, zato Te molimo i dozivamo!

● Allahu, mi Ti se vraćamo s pokajanjem, i tako Ti Tvoga rahmeta, magfireta i Tvoje dobrote, ne odbij nas od Tvoje milosti, oprosta i dobrote! Primi nas, o Ti koji primaš teobe od svojih robova i prelaziš preko ružnih djela.

● Allahu, ma koliko naši grijesi bili veliki, Tvoja milost je još veća. Ma koliko naši grijesi bili brojni, Ti zaista opraštaš sve grijehe.

● Allahu, mi smo svjesni da sebi zulum činimo, ali znamo da niko osim Tebe ne prašta grijehe, pa nam oprosti, jer Ti si Milostiv i Ti praštaš.

● Allahu, dopusti da Ti se na najbolji način vratimo, o Najmilostiviji od svih milostivih.

● Allahu, učini da samo Tebi služimo! Da se grijeha klonimo! Da istinu govorimo! Da o dobru mislimo! Da dobra djela činimo! Da se tuđeg hakka klonimo! Da kod sebe korisno znanje povećavamo!

● Allahu, ne dozvoli da nas zavara uspjeh, niti poraz baci u očaj! Stalno nas podsjećaj da je neuspjeh iskušenje koje prethodi uspjehu!

● Allahu, nauči nas da je tolerancija najviši stupanj moći, a želja za osvetom, prvi znak slabosti!

● Allahu, ako nam oduzmeš imetak, ostavi nam nadu, ako nam podariš uspjeh, podari nam snagu volje da savladamo poraz! Ako nam uzmeš blagodat zdravlja, podari nam blagodat vjere!

● Allahu, kada se mi ogriješimo o ljude, podari nam snagu izvinjenja! A kada se ljudi o nama ogriješe, podari nam snagu oprosta!

● Allahu, ako mi zaboravimo Tebe, Nemoj Ti zaboraviti nas!

● Allahu dragi, primi naše sehure, post, iftare, namaze, ibadete, dove, tako Ti Tvoje milosti o Najmilostiviji!

● Allahu, hvala i zahvala pripada Tvojoj veličini onako kako Ti dolikuje.

● Molim Te za oprost za ono za što sam Ti ranije oprost tražio, pa se tome ponovo vratio.

● Tražim oprost od Tebe za sve što izaziva Tvoje nezadovoljstvo i za sve što sam volio raditi, a Ti sa tim nisi bio zadovoljan.

● Tražim od Tebe oprost za sve blagodati preko kojih sam povećao svoje griješenje i neposlušnost prema Tebi.

● Molim Te za oprost od grijeha koje znaš samo Ti, koje vidiš samo Ti, koje može obuhvatiti samo Tvoja milost i od koje me može spasiti samo Tvoj oprost i tolerancija.

● Nema boga osim Tebe! Ti si uzvišen, ja sam jedan od onih koji su se ogriješili.

● O Allahu, molim Tvoj oprost za nepravdu koju sam protiv Tvojih robova mogao počiniti, bilo da se nepravda odnosi na njihova fizička tijela ili se ta nepravda odnosi na njihovu čast ili imovinu. Podari im iz Svoje hazne toliko da im ništa ne usfali.

● Molim Te da me obaspeš Svojom milošću koja obuhvata sve.

● Ne ponizi me Svojom kaznom, već mi podaj ono za što Te molim, jer meni je uistinu potrebna Tvoja milost, o Najmilostiviji!

● Allahu dragi, podari mi svako dobro ovoga i budućeg svijeta.

● Nema promjene niti snage bez Allaha, Uzvišenog, Velikog.

● Allahu, obaspi salavatima Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji svojim životima svjedoče „lā ilāhe illallāh muĥammedu-r-resūlullāh.“

● Allahu dragi, primi naše sehure, post, iftare, namaze, ibadete, dove, tako Ti Tvoje milosti, o Najmilostiviji!

Piše: Eldin Junuzović

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.